Vindstat.dk lukker pr 31/12/2024 med mindre der
kommer nye sponsorer.
Kontakt sales@emd.dk hvis I ønsker at anvende vindstat.dk i fremtiden.
Som muligt alternativ til vindstat.dk se vores nye emdenergyindex.com
OK! For nu vil jeg fortsætte
Vindstat.dk
EMD uses cookies to store your settings and statistics. If you continue, you accept our use of cookies.
X

Beregninger

EMD tilbyder at udføre beregninger af vindmøllers forventede langtidsproduktion, bl.a. baseret på vindindeks, ligesom EMD tilbyder at beregne forventet energiproduktion samt støj, skyggekast, visualiseringer mv. for nye vindmølleprojekter. Vi tilbyder som noget nyt fra 2020 også at beregne og designe solcelleparker (PV) samt HYBRID løsninger, hvor fx batterilager er med til at flytte produktionen, spare net udbygning mv.

EMD har et langt og solidt erfaringsgrundlag for at gennemføre disse beregninger, som betragtes som “bankable” af de fleste finansieringsgivere til projekter i Danmark. Og de miljømæssige beregninger er generelt accepteret af myndighederne.

Opfølgning på energiproduktion for eksisterende vindmøller - og dermed beregning af forventet fremtidig produktion - kan gennemføres på flere niveauer:

Simpel analyse baseret på månedsproduktioner og vindindeks

Avanceret analyse baseret på 10min. eller time produktioner

windOPS – online overvågning, kontinuerlig opfølgning med modelberegning

Hertil kommer EMD’s nye vindindeks service, http://windindex.emd.dk/app/ hvor man gennem et selvbetjeningssystem kan få projektspecifikke vindindeks, hhv. Premium, hvor man angiver lokation, mølletype mv. og Advanced, hvor man uploader produktionsdata til kalibrering, hvilket reducerer usikkerhed betragteligt.

Se mere på EMD International’s hjemmeside; www.emd.dk eller ring eller skriv efter et tilbud!