Vindstat.dk lukker pr 31/12/2024 med mindre der
kommer nye sponsorer.
Kontakt sales@emd.dk hvis I ønsker at anvende vindstat.dk i fremtiden.
Som muligt alternativ til vindstat.dk se vores nye emdenergyindex.com
OK! For nu vil jeg fortsætte
Vindstat.dk
EMD uses cookies to store your settings and statistics. If you continue, you accept our use of cookies.
X

Vindenergiindeks- og vindmølleimport i WindPRO

Hvis man anvender beregningsprogrammet WindPRO, kan man hente vindenergiindeks for hver enkelt vindmølle i Danmark, samt koordinater, mølletype (kobling til møllekatalog), navhøjde og forventet langtidsproduktion.

Det er to forskellige services:

  • Vindindeks hentes fra Performance Check modulet, og kan anvendes sammen med de eksisterende møllers månedlige produktionsdata i dette modul. Det giver en række muligheder for at analysere sammenhængen mellem vindindeks og produktion, se beskrivelse her

  • Vindmølleimport, kræver licens til "DK WTG ON-Line import". Databasen ved EMD opdateres månedligt baseret på Energistyrelsens stamdata register og EMD’s egne tilføjelser, bl.a. kobling til møllekatalog, samt beregnet forventet langtidsproduktion.